Att använda gamla möbler

Uttrycket ”det var bättre förr” används i många sammanhang och ofta är det bara ett uttryck för nostalgi snarare än en sanning. När det gäller möbler kan man dock använda uttrycket och utan bekymmer stå för det. Förut tillverkades möbler för att hålla en livstid om inte betydligt längre än så. Dagens möbler är däremot oftast att jämställa med förbrukningsvaror som är avsedda att hålla i något år tills det är dags att köpa enligt det senaste inredningsmodet igen.

1557937-ancient-furniture

Möbelrenovering

Eftersom gamla möbler ofta är av hög kvalitet är det många som hellre renoverar sina gamla möbler. Oavsett om man ärvt möblerna eller köpt de själv så finns det sällan någon anledning till att slänga bort de eftersom de går att återställa till brukbart skick. Möbelrenovering är inte heller så dyrt som många kan tro då nya moderna metoder är betydligt enklare och billigare. Det är viktigt att här påtala att det finns en skillnad mellan möbelrenovering och möbelrestaurering.

Möbelrestaurering

Tillskillnad från renovering så handlar det inte om att endast göra möbeln brukbar utan målet med en restaurering är att återställa möbeln till dess originalskick. Restaurering är ett gammalt hantverk och teknikerna som används idag är mer eller mindre de samma som mästarhantverkare använt i evigheter. Det är betydligt mycket dyrare än renovering då teknikerna är både svårare och tar längre tid.

Möbelrestaurering är något man oftast väljer att göra med möbler som har ett högt värde medan renovering snarare används för möbler som används i hemmet. Att renovera möbler är kostnadseffektivt och bra ur miljöhänsyn samtidigt som man kan behålla möbler av hög kvalitet som man älskar.

Att renovera samt restaurera möbler har fått ett extra uppsving de senaste åren. Detta mycket tack vare ett tydligare miljötänk men inte minst för att flera inredningsstilar lyfter fram den gamla stilen. Detta exempelvis Shabby Chic där möblemanget ska vara lantligt, gammalt och gärna lite slitet.